Homepagina: www.maison-poncon.nl

Foto

VAN DE BOUW, ZOVER ALS HET NU IS

Fondation cont ameliore-1000

De fundering

Hierboven de kelder en garagevloer met daarop de eerste drie rijen bouwblokken, opgevuld met verdicht gewapend beton.  Gezien van west naar oost.

Vanuit een ander gezichtspunt, noordwest naar zuidoost ziet het er uit als hieronder.

(De bouwplaats wordt schoon en zonder technische installaties opgeleverd, tenzij anders gewenst)

Fondation cont amel 2-1000

 • De oostzijde van de fundering ligt op de rotsbodem. De westkant ligt op diluviale grond met hoge draagkracht. De funderingsgreppels zijn 40 cm diep en 50 cm breed. Wanneer de bouw voltooid is ligt deze fundering op een diepte van 2 meter.
 • De noordelijke funderingszool is 50 cm breed, met een  extra verbreding van 20 cm waarop de drainagebuizen worden gelegd. Daarboven wordt drainage-grind gestort. De drainage onderdelen zijn op de bouw aanwezig.
 • Drainage is nodig om het regen- en smeltwater van de helling achter het huis af te voeren.
 • Hieronder de noordelijke fundering in aanleg. Let op het rechtopstaande “kimblik”. Het is in de fundering verwerkt om deze waterdicht te maken.

Kimblik Noordmuur-700

Details 1:

 • Op de hoeken van de garage ligt de fundering 160 cm diep op de harde rots. Hier zijn verticale wapeningskorven gebruikt van 6 x 10mm. Voor het beton van de fundering is 300kg cement per m3 gebruikt. Het is verdicht met een krachtstroom trilnaald.
 • Alle wapening is gelegd op een laag stampbeton van 5 cm en heeft een eigen betondekking van minimaal 4 cm.
 • Alle verbindingen zijn doorgelast om een goede elektrische geleiding te waarborgen, verbonden met aarde.
 • In de rondom fundering ligt een 9 mm dikke koperen kabel die galvanisch verbonden is aan de wapening. Deze dient als bliksemafleider.
 • De horizontale wapeningskorven zijn versterkt met 2 x 12mm liggers getordeerd staal als dragers van de verticale muurwapening van 10 mm.  Zie onderstaande afbeelding

Steel reinforcement English

Details 2:

 • In de oost- noord- en west funderings-zool ligt het “kimblik” : Op de tekening hierboven vermeld als “Cement covered steel plate for watertightness” oftewel de waterkering. De opgestorte funderingsmuur bedekt deze weer. Zie onderstaande foto. Klik op de foto voor duidelijke detaillering.

 Kimblik insluiting

 • Om een optimale afwatering op de berghelling te garanderen heeft de hele fundering een afschot van +/- 1 cm per meter. De drainage achter de fundering voert het water daardoor snel af.
 • Het hoogste punt is de noordoost hoek. Het laagste punt is de zuidwest hoek. Daar is een afwateringsput aangelegd, vanwaar een afvoer komt naar lager gelegen terrein.
 • De eerste rij bouwblokken ligt daarentegen weer perfect horizontaal op een drager van 2 x 10 mm betonstaal. Daaronder ligt een ingestort bed dat het afschot compenseert.
 • Zie de vorige foto en de volgende foto bij A als voorbeeld. Op de voorgrond de dichtgestorte constructie.

 agglos 1e bouwlaag A


 • De fundering is uitgevoerd in twee niveaus. Dit is nodig vanwege de helling van het terrein. De fundering van de garage en de voorste kelder liggen daarom 80 cm lager dan de achterfundering.
 • De overgang bestaat uit vlechtwerk van wapeningskorven in driehoeksverband. Versterkt met 2 x 12 mm betonstaal.

 Transition East

IMG_0243

Details 3

 • De garagevloer ligt op een fundering van 4 rijen bouwblokken, 80 cm.
 • Onder de vloer ligt zo een kruipruimte van 80 cm. De bodem hiervan is bedekt met 10 cm grof zand.
 • Deze vloer bestaat uit twee delen. In het midden ligt een zwaar versterkte balk noord-zuid. Een steunpijler ligt in het midden van deze balk op een funderingsplaat van 80 x 80 cm.
 • De volgende foto’s tonen de solide constructie.

aanleg tussenbalk garage 4

aanleg tussenbalk garage 5-700

aanleg tussenbalk garage 3

De aansluiting van de middensteunbalk op de pijler.


Details 4

De garagevloer

DSC00644

 •  Rondom de liggers (voorgespannen beton, dubbel versterkt) van de garagevloer zijn wapeningskorven (4 x 10 mm) ingestort. Nodig voor de Franse bouwvoorschriften.
 • De beide helften van de garagevloer hebben een zeer hoge draagkracht, voldoende om resp. een graafmachine van 3 ton en een vrachtwagen van 6 ton te dragen.
 • De vloer is 22 cm dik, waarin betonbroodjes liggen van 16 cm.
 • Een luik geeft toegang tot de kruipruimte.

flooring-girder-slab-concrete-interjoist-700

 

DSC00648

 • Ook de kleine kelder naast de garage is zo geconstrueerd. Extra zware liggers met extra zware broodjes om een zeer hoge draagkracht te realiseren.
 • De vloeren van kelders aan de achterzijde van de woning bestaan uit gestort beton op een bed van 20 cm van zwaar grind, bedekt met plastic. Een krimpnet is meegestort.
 • De volgende foto toont deze grindlaag. Het krimpnet ligt hier op de foto nog voorlopig. Het is weer weggehaald om het plastic over het grind aan te brengen.

DSC00655

 • Op de fundering zijn de muren van de eerste bouwlaag aangelegd. Deze bestaan uit bouwblokken van 28 cm dik: “agglo’s”.
 • Om een hoge weerstand tegen de druk van de berghelling te waarborgen is de wapening in de buitenmuren aangebracht zoals getoond op de volgende afbeelding.
 • Ook deze muren zijn volgestort met beton 300kg cement/m3. Verdicht met krachtstroom trilnaald.

Reinforcement north wall 

Het resultaat van de constructie tot nu toe:

Fondation cont ameliore-1000